Všeobecné obchodní podmínky

 

Weidler Praha, s. r. o.

Se sídlem Markova 3, 158 00  Praha 5

IČO 49354663

DIČ CZ-49354663

 

Článek 1

Prodejce

Provozovatelem internetových stránek (prodávajícím) je Weidler Praha, s. r. o.Markova 3, 158 00  Praha 5, IČO 49354663, DIČ CZ 49354663

 

Článek 2

Cena

Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku (do ceny je již zahrnut i poplatek za likvidaci elektroodpadu).

 

Článek 3

Kupující

Při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti(vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží.

 

Článek 4

Osobní údaje

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených  osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese weidler@weidler.cz.

 

Článek 5

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky.

 

 

Článek 6

Zrušení objednávky

Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží ze skladu, na zákaznické lince 251 613 532.

 

 

Článek 7

Druhy plateb

Možné způsoby úhrady zboží jsou dobírka, platba hotově při osobním převzetí nebo bezhotovostní platba na účet prodávajícího.  Číslo účtu je 5080517001/2700, vedený je u Unicredit Bank, Praha. Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, bude mu zboží rezervováno po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky.

 

Článek 8

Doprava

Způsob dopravy – Česká pošta - Obyčejný balík, Obyčejný balík s dobírkou, kurýrní služba po Praze CZ Kurýr, Osobní odběr

 

Článek 9

Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu, případně ochranné lepící pásky s logem Weidler Praha. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

 

Článek 10

Doklady

Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen (přiložena ke zboží v přepravním obalu).

 

Článek 11

Osobní odběr

Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr části sortimentu za internetové ceny v kamenné provozovně. Zboží je možné vyzvednout po oznámení dostupnosti na skladě. Kupující má právo si zboží v provozovně prohlédnout, následně uzavře s prodávajícím kupní smlouvu a vybrané zboží uhradí (pokud neproběhla platba předem).

 

Článek 12

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů ) a platným Reklamačním řádem společnosti Weidler Praha, s. r. o.

 

Článek 13

Odstoupení od smlouvy zákazníkem

V souladu se zákonem 367/2000 Sb odst. 640/1964 Sb. – občanský zákoník, § 53 odst. 7  má  soukromá osoba kupující (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na weidler@weidler.cz, nebo  na provozovně společnosti.  Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady buď do provozovny Weidler Praha, nebo na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení.  Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace a příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

 

Článek 14

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 

 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

 

 

Článek 15

Zpětný odpěr elektroodpadu

Firma Weidler Praha s.r.o. provádí zpětný odběr elektroodpadu od svých zákazníků ve  své provozovně.

 

Článek 16

Potvrzení souhlasu s VOP

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

 

www.weidler.cz, internetový obchod společnosti Weidler Praha, s. r. o.